Link Copied!

กลับไปหน้ารวมบทความ

แมวสายพันธุ์ Ragdoll

03.01.21

Ragdoll เกิดจากการผสมข้ามสายพันธ์ุระหว่าง Turkusk Angora กับ Berman ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นครั้งแรกในปี 1960 ที่เมือง Riverside ตั้งอยู่ตะวันออกของ LA ประเทศสหรัฐอเมริกาโดย Ann Baker

Ragdoll ได้ถูกส่งไปยังสหราชอาณาจักรในปี 1969, เยอรมันในปี 1985 และ ฝรั่งเศสในปี 1986 ทำให้เป็นที่แพร่หลายมากขึ้น สมาคม G.C.C.G ยอมรับให้แมว Ragdoll ขึ้นทะเบียนได้ในปี 1991 และ F.I.F.e ยอมรับในปี 1992

Ragdoll เป็นแมวที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่เป็นมิตร เรียบร้อย ไม่กระโดดโลกโผน โตเต็มที่เมื่ออายุ 2 ปี มีความสนใจที่อยู่ใกล้ชิดคนมากกว่าแมวสายพันธ์อื่นๆ ชอบต้อนรับเมื่อเจ้าของกลับถึงบ้าน และวิ่งตามเข้าห้องโน้นห้องนี้ด้วยความสนใจ เหมาะกับครอบครัวคนเมืองและครอครัวที่มีเด็กเล็ก สามารถอยู่ร่วมกับสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นได้เป็นอย่างดี เป็นแมวที่มีความยาวขนขนาดกลางซึ่ง ต้องได้รับการเอาใจใส่ในการดูแลเส้นขน พอสมควรควรมีการแปรงขนทุกวันเพื่อช่วยให้ขนมีสุขภาพดีและกำจัดเส้นขนตายให้หลุดร่วงออกไป

ลักษณะทั่วไป