Link Copied!

กลับไปหน้ารวมบทความ

แมวสายพันธุ์ Maine Coon Cat

04.01.21

BB BARF กราบขอขอบพระคุณและขอแนะนำ คุณชุลีพร นำศิริวิวัฒน์ และ คุณเอกศักดิ์ นำศิริวิวัฒน์ เจ้าของฟาร์ม VENIZIA บรีดเดอร์เมนคูน ระดับแถวหน้าของโลก

แมวพันธุ์เมนคูน (Maine Coon) เป็นแมวสายพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ได้ชื่อว่าเป็น "Gentle Giant" หรือ ยักษ์ใหญ่ใจดี

กำเนิดขึ้นที่รัฐ Maine (เมน) ในสหรัฐอเมริกาและถือว่าเป็นแมวสายพันธุ์พื้นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐด้วยลักษณะเด่นของสายพันธ์ุ สุภาพ ชอบสังคม ไม่ดุร้าย มีความผูกผันกับเจ้าของ และลักษณะกายภาพที่ทำให้คนหลงรักคือ ตารูปทรงอัลมอนด์ คอยาวปานกลางดูมีพลัง ลำตัว ยาว ใหญ่ หัว มีขนาดปานกลาง มีกระดูกแก้มและคางที่แข็งแรง ขาและเท้า ยาวปานกลาง หางยาวโคนหางกว้างมีขนแน่น