Link Copied!

กลับไปหน้ารวมบทความ

แมวสายพันธุ์ Devon Rex

26.11.20

มีลักษณะนิสัยรักสนุก มีความสุขกับสิ่งรอบตัว ไม่ส่งเสียงดัง มีความจงรักภักดีกับเจ้าของคล้ายกับสุนัข ไม่ว่าเจ้าของจะทำกิจกรรมอะไรอยู่เจ้า Devon Rex ก็จะขอมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นๆอยู่เสมอ เป็นมิตรกับสัตว์อื่นได้ง่าย

ในปี 1960 ในเมือง Devon ในประเทศอังกฤษ เป็นจุดเริ่มต้นของแมว Devon Rex ที่มีลักษณะเฉพาะชัดเจน มีดวงตากลมโต ใบหูค่อนข้างใหญ่และขนหยิก สมาคม F.I.F.e ยอมรับให้ขึ้นทะเบียนในปี 1967 สมาคม CFA และ TICA ยอมรับให้ขึ้นทะเบียนในปี 1988

Devon Rex ความหยิกของขนจะขึ้นอยู่กับอายุซึ่งจะค่อยหยิกขึ้นไปถึงช่วงอายุ 6 เดือน และจะมีความเปลี่ยนแปลงไปตลอดช่วงอายุ ซึ่งเจ้าของต้องหมั่นดูแลอาบน้ำอย่างต่อเนื่อง และต้องหมั่นเช็คหูบ่อยครั้งเนื่องจากร่างกายจะขับน้ำมันออกมากกว่าสายพันธุ์อื่น และสายพันธุ์นี้ไม่อนุญาติให้ผมข้ามกับสายพันธุ์อื่น