Link Copied!

กลับไปหน้ารวมบทความ

แมวสายพันธุ์ British Shorthair

03.01.21

พรีเซนเตอร์หุ่นน่ากอดของ BB BARF

British Shorthair เป็นแมวพื้นบ้านของประเทศอังกฤษ ถูกโชว์ครั้งแรกที่งาน London's Crystal Palace ในปี 1871 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้มีการนำแมว British Shorthair ไปผสมข้ามสายพันธุ์กับ Persian เพื่อให้ได้จำนวนสีขนที่เพิ่มขึ้นได้ลวดลายใหม่ๆ จากการทำงานอย่างหนักของบรีเดอร์ British Shorthair ทั่วโลกทำให้สมาคม CFA รับเข้าขึ้นทะเบียนในปี 1980 จากนั้นสมาคม TICA ก็รับ British Shorthair ขึ้นทะเบียนในปี 1993 ในตอนนี้ทุกสมาคมได้รับขึ้นทะเบียนทั้งหมด จากเวลานั้นจนถึงปัจจุบันกระแสความโด่งดังของ British Shorthair ไม่ได้ลดลงเลย เมื่อเปรียบเทียบกับแมวขนสั้นสายพันธุ์อื่นๆ British Shorthair เป็นแมวที่มีความสุขขุมมาก

ลักษณะทั่วไป มีขนาดปานกลางโตช้า โตเต็มที่ตอนอายุ 2-3 ปี น้ำหนัก 4-8 กิโลกรัม