Link Copied!

กลับไปหน้ารวมบทความ

ฮีตสโตรก(Heat Stroke) ภัยร้ายที่มากับหน้าร้อน

01.05.21

ฮีตสโตรก (Heat Stroke) ภัยร้ายที่มากับหน้าร้อน ที่เจ้าของน้องแมวน้องหมาควรทราบ

โรค Heat Stroke หรือ โรคลมแดด เป็นโรคที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งคนและสัตว์ หากร่างกายของเราปรับสภาพไม่ทันจะเกิดการเจ็บป่วย ส่งผลให้เกิดอาการปวดศีรษะ หน้ามืด เพ้อชัก ไม่รู้สึกตัว หายใจเร็ว หัวใจเต้นผิดจังหวะ ช็อก หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที อาจทำให้เสียชีวิตได้ โดยมีสาเหตุเกิดจากการที่อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งปรับตัวระบายความร้อนออกไม่ทัน

สัญญาณอันตราย "น้องแมวน้องหมา" ที่เป็นฮีตสโตรกช่วงหน้าร้อน
วิธีป้องกัน
วิธีการรักษาพยาบาล